Skip to content Skip to footer

W Feeo Decor bardzo zależy nam na zapewnieniu Tobie pełnego poszanowania prywatności oraz ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO.

Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić Tobie, na czym polega przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego wigglytoy.com jest firma FEEO DECOR Katarzyna Sawicka, ul. Bronisławy Śmidowicz 4/32, 62-300 Września, NIP: 7772935668 Regon: 522268974 (zwana dalej administratorem)
 2. Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres email: feeodecor@gmail.com.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

II. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
  – Obsługi zapytań przez formularz
  – Realizację (przygotowanie, pakowanie i dostarczenie) towarów i usług.
  – Prowadzenie Newslettera
 2. Oznacza to, że dane osobowe są potrzebne w szczególności do:
  – zarejestrowania się na stronie internetowej
  – zawarcia umowy
  – dokonania rozliczeń
  – dostarczenia zamówionego towaru lub wykonania usług;
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

III. Rodzaj danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane, których podanie jest niezbędne do:
  a. zarejestrowania się na stronie internetowej
  – imię i nazwisko;
  – adres e-mail;
  b. dokonywania zakupów na stronie internetowej
  – imię i nazwisko;
  – adres dostawy;
  – numer telefonu;
  – adres e-mail;
  c. rozliczenie zakupu towarów/usług i ewentualne zwroty
  – imię i nazwisko;
  – nr konta bankowego
  d. umożliwienie subskrybcji Newslettera
  – imię i nazwisko;
  – adres e-mail;
  e. dane podawane przez użytkownika opcjonalnie
  – data urodzenia;
  – numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury imiennej);
  – numer NIP ( w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy);
 2. W momencie, w którym korzystasz Drogi Użytkowniku ze strony naszego Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Dane Techniczne dotyczące Twoich urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z naszą „Polityką Plików cookies” zawartą w VII punkcie tego dokumentu.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  – kurierzy
  – upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony – firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora – banki i operatorzy płatności oraz podmioty świadczące usługi prawne oraz rachunkowe

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwanym „rozporządzeniem RODO”.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej, lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji, bądź w chwili zapisania się do Newslettera.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. Prawa przysługujące użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Zgodnie z RODO jako użytkownikowi niniejszejszego serwisu internetowego przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl lub innego właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, iż dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • administrator informuje użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z życzeń wymienionych w poprzednich punktach

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z § 9.

VII. Polityka plików Cookies

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę internetową na na Twoim urządzeniu, zawierające dane na temat korzystania przez Ciebie ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Twojego Sprzętu, służą ułatwieniu korzystania ze serwisu.
 2. Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze strony, pozwalają zapamiętać Twoje preferencje i dostosować stronę do Twoich potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin serwisu www.wigglytoy.com, co pozwala poprawić jego jakość poprzez ulepszenie jego struktury i zawartości, tym samym dostosowanie go do potrzeb Użytkowników.
 3. Serwis zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:
 • Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 • Pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Pliki użytkownika – piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych – tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
 • Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

4. Wyłączenie Plików cookie

Jeśli nie życzysz sobie Plików cookies na Twoim urządzeniu za pomocą któego korzystasz z naszego serwisu, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies nie będziesz miał dostępu do niektórych treści Strony, a korzystanie zniej może być dla Ciebie mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies możesz dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie). Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

 

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Chroniąc wasze dane osobowe, stosujemy takie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które pozwolą nam zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.